We make it happen. Simply because we can.

Định cư NZ - Diện chuyên môn (Skilled visa)

Nếu bạn có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong những ngành nghề, chuyên môn mà New Zealand đang cần, bạn có thể lập hồ sơ visa định cư diện chuyên môn SMC – Skilled Migrant Category.

SMC là dòng visa được xét dưa trên hệ thống tính điểm, căn cứ trên các yếu tố như tuổi, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, và khả năng kiếm việc. Bạn cần phải dưới 55 tuổi, trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu, và có sức khỏe, tư cách tốt.


Các bước thực hiện hồ sơ:
  • Đánh giá khả năng đáp ứng hồ sơ, theo hệ thống khung điểm đánh giá của New Zealand. Bạn cần đạt trên 100 điểm để đủ điều kiện nộp hồ sơ.
  • Nộp thư thỉnh nguyện EOI (Expression of Interest).
  • Nhận Thư mời nộp hồ sơ visa ITA (Invitation to Apply). Nếu bạn đạt số điểm 140 trở lên, bạn sẽ tự động được chọn và nhận thư mời ITA. Nếu dưới 140 điểm, bạn phải chờ đợi đến khi được chọn từ pool hồ sơ.
  • Nộp hồ sơ visa định cư.
  • Visa được duyệt.


Số điểm cần thiết

Nếu bạn đạt 140 điểm trở lên, bạn đương nhiên được tự động nhận thư mời ITA để nộp hồ sơ visa, và như thế khả năng thành công visa định cư của bạn gần như chắc chắn.

Nếu bạn đạt 100 – 135 điểm, bạn sẽ có khả năng thành công cao nếu bạn đang lao động ở New Zealand và đang có việc làm hoặc đang có công việc sẵn sang chào mời.

Liên hệ với chúng tôi:

Email:   admin@doslink.com.vn
Facebook: www.facebook.com/doslinkvietnam
Telephone:

  • (Vietnam)    0918 375 365
                          +84 28 3620 9007
  • (Australia) +61 479 037 682


Tại sao bạn nên tư vấn với Doslink?

Có khá nhiều dòng visa khác nhau và có độ phức tạp nhất định. Nếu bạn có phương án và lựa chọn hướng đi của hồ sơ đúng ngay từ đầu, bạn sẽ có cơ hội đạt điểm đánh giá (point test) tốt nhất, thời gian xúc tiến nhanh nhất và khả năng được xét duyệt hồ sơ cao nhất.

Đó là những gì Doslink có thể giúp bạn - tư vấn cho bạn phương án hồ sơ tối ưu, và thực hiện hồ sơ chính xác, trách nhiệm.