We make it happen. Simply because we can.

Diện Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (thường trú) - Subclass 888

Visa 888 – Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (thường trú) là visa tiếp nối của dòng visa 188 Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (tạm trú) để chuyển đương đơn thành thường trú nhân ở Úc. Để nộp hồ sơ visa 888, bạn là người đã nắm giữ visa 188a, 188b hoặc 188c, và đã thực hiện các cam kết đầu tư kinh doanh của mình, nghĩa là:

 • Diện đầu tư kinh doanh 188a: cơ sở kinh doanh bạn ở Úc đã đạt được các tiêu chí về doanh số, vốn đầu tư, thuê mướn lao động.
 • Diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư, chứng khoán (188b, 188c): bạn đã duy trì các khoản đầu tư vào trái phiếu, quỹ đầu tư, v.v. trong 4 năm như cam kết.

Bảo lãnh Bang - State/Territory Nomination

Bạn cần được tiểu bang nơi bạn đang đầu tư, kinh doanh và định cư chấp thuận bảo lãnh/tiến cử trước khi nộp hồ sơ visa thường trú 888 cho Bộ Di Trú Úc.


Điều kiện chung của visa 888
 • Bạn cần tiểu bang đã bảo lãnh bạn trong visa 188 tiếp tục bảo lãnh/tiến cử bạn nộp hồ sơ visa 888.
 • Bạn cam kết tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Úc.
 • Bạn sinh sống và đầu tư kinh doanh theo luật đinh của Úc mà không có bất kỳ vi phạm nào.

Điều kiện riêng cho diện đầu tư kinh doanh (Visa 188a)

Bạn đã nắm giữ visa kinh doanh 188a, và đã thực hiện cam kết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ visa thường trú 888 nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thời gian sống ở Úc: trong 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ PR visa 888, bạn có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 50% thời gian (tức là 366 ngày).
 • Doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh của bạn ở Úc đã hoạt động được ít nhất là 2 năm.
 • Bạn đạt các tiêu chí về doanh số, số vốn đầu tư, tài sản cá nhân và điều kiện thuê mướn lao động Úc trong hoạt động kinh doanh của mình.

Điều kiện riêng cho diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư (Visa 188b và Visa 188c)

Bạn đã nắm giữ visa đầu tư 188b, và đã thực hiện cam kết đầu tư. Bạn sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ visa thường trú 888 nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thời gian sống ở Úc: trong suốt 4 năm tạm trú theo visa đầu tư 188b hay 188c, bạn có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 2 năm (tức là 731 ngày).
 • Bạn đã duy trì các khoản đầu tư trong suốt thời gian 4 năm theo cam kết của visa.

Lưu ý rằng, lập hồ sơ định cư diện đầu tư, kinh doanh là quá trình khá phức tạp, và việc xác định bạn có cơ hội cao để đạt một diện visa hay không có thể không đơn giản. Mặt khác, rất có thể bạn đủ chuẩn để đáp ứng được nhiều hơn một diện visa.

Cho nên, nếu bạn muốn kiểm tra, đánh giá đúng mức độ đáp ứng hồ sơ của mình hoặc bạn muốn chúng tôi hổ trợ bạn lập hồ sơ định cư, vui lòng đặt hẹn tư vấn bằng email: doslink@doslink.com.au hay thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp xác nhận cuộc hẹn, và sẽ tư vấn cho bạn phương án tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh riêng của bạn.

Liên hệ với chúng tôi:

Email: admin@doslink.com.vn
Facebook: www.facebook.com/doslinkvietnam
Telephone:

 • (Vietnam)    0918 375 365
                        +84 28 3620 9007
 • (Australia) +61 479 037 682


Tại sao bạn nên tư vấn với Doslink?

Có khá nhiều dòng visa khác nhau và có độ phức tạp nhất định. Nếu bạn có phương án và lựa chọn đúng ngay từ đầu, bạn sẽ có cơ hội đạt điểm đánh giá (point test) cao nhất, thời gian hồ sơ nhanh nhất và khả năng đạt được bảo lãnh của tiểu bang tốt nhất.

Đó là những gì Doslink có thể giúp bạn - tư vấn cho bạn phương án hồ sơ tối ưu, và thực hiện hồ sơ chính xác, trách nhiệm.